Aduan Reset Katalaluan
INFORMASI
SELAMAT DATANG KE SISTEM IHADIR
MODUL
1. Kehadiran
2. Cuti
3. Kursus/Tugas Luar
4. Elaun Kerja Lebih Masa


SILA KEMASKINI KEHADIRAN PKPB (13 MEI 2020 SEHINGGA 9 JUN 2020)
Tuan / Puan diminta mengemaskini rekod kehadiran. Bagi yang tidak hadir atau Work From Home (WFH) dan masa bekerja di pejabat tidak mencukupi 9 Jam waktu bekerja tuan / puan perlu mengemukakan alasan sewajarnya untuk kelulusan pelulus.

Pelulus perlu mengambil maklum dengan SEGERA semua alasan yang dikemukakan sebelum masuk bulan berikutnya.


MAKLUMAN PENTING!!SISTEM IHADIR
Sila pastikan status kehadiran anda DIKEMASKINI dan mendapat KELULUSAN dari PELULUS sebelum 2hb berikutnya bagi mengelakkan status kad anda bertukar warna.

LOGIN DAN KATALALUAN
Sila login ke sistem dengan menggunakan no mykad (tanpa - ) dan
katalaluan asas adalah 12345


MAKLUMAN PENTING
Sila kemaskini ALASAN KEHADIRAN INDIVIDU bagi mengelakkan tindakan diambil.

ADUAN SISTEM
Sebarang Aduan dan komen mengenai Sistem iHADIR hendaklah menggunakan menu ADUAN yang disediakan. Maklumbalas dan jawapan ADUAN akan dijawab dan dihantar ke emel tuan/puan.