Aduan Reset
Katalaluan
INFORMASI
MAKLUMAN PELULUS ALASAN
Sekiranya Alasan Tuan/Puan tidak sampai kepada pelulus walaupun alasan telah berjaya disimpan, ia mungkin telah sampai kepada id lama pelulus ketika beliau berada di pejabat lama. Mohon hapus/edit alasan/cuti/kursus yang menggunakan id lama pelulus dan masukkan semula alasan/cuti/kursus dengan id terkini pelulus

KEHADIRAN DI PEJABAT PENGHULU
Kehadiran bagi pejabat penghulu kadang kala akan mengalami masalah kelewatan untuk masuk ke dalam sistem sehingga seminggu, jadi sebelum memasukkan alasan mohon untuk staf di pejabat penghulu untuk restart dahulu mesin thumbprint atau merujuk ke unit IT PDT masing masing

SELAMAT DATANG KE SISTEM IHADIR
MODUL
1. Kehadiran
2. Cuti
3. Kursus/Tugas Luar
4. Elaun Kerja Lebih Masa


MAKLUMAN PENTING!!SISTEM eHADIR
Sila pastikan status kehadiran anda DIKEMASKINI dan mendapat KELULUSAN dari PELULUS sebelum 2hb berikutnya bagi mengelakkan status kad anda bertukar warna.

LOGIN DAN KATALALUAN
Sila login ke sistem dengan menggunakan no mykad (tanpa - ) dan
katalaluan asas adalah 12345


MAKLUMAN PENTING
Sila kemaskini ALASAN KEHADIRAN INDIVIDU bagi mengelakkan tindakan diambil.

ADUAN SISTEM
Sebarang Aduan dan komen mengenai Sistem iHADIR hendaklah menggunakan menu ADUAN yang disediakan. Maklumbalas dan jawapan ADUAN akan dijawab dan dihantar ke emel tuan/puan.